Odluka o utvrđivanju pravovaljanih kandidatura za izbor članova Gradskog odbora HDZ-a Grada Drniša i za izbor izaslanika gradske organizacije HDZ-a Grada Drniša na izbore županijske organizacije HDZ-a Šibensko-kninske županije

Objavljeno u Obavijesti