Naputak o načinu, rokovima i uvjetima kandidiranja za predsjednika i potpredsjednike gradske organizacije HDZ-a Grada Drniša

Objavljeno u Obavijesti

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:
Br. Naziv dokumenta Tip Veličina
1. NAPUTAK PDF 89 KB