Liste kandidata za izbor članova Gradskog odbora HDZ-a Grada Drniša i za izbor izaslanika na izbornu skupštinu HDZ-a Šibensko-kninske županije, te odluke o utvrđivanju pravovaljanih kandidatura

Objavljeno u Obavijesti