Predblagdansko druženje članova G.O. HDZ-a Grada Drniša

Objavljeno u Novosti

Na predblagdanskom druženju članova G.O. HDZ-a Grada Drniša sa predsjednicima T.O. HDZ-a, članovima Zajednice žena HDZ-a „Katarina Zrinski“ Grada Drniša te članovima predsjedništva G.O. MHDZ-a Grada Drniša, u svom kratkom obraćanju predsjednik G.O. HDZ-a Josip Begonja kazao je kako kandidati HDZ-e Grada Drniša na ovim prijevremenim izborima za gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika nude za građane Grada Drniša bolju perspektivu koja će se temeljiti prvenstveno na potrebama građana po svim selima i u samom gradu, ali isto tako kandidati HDZ-a kad budu izabrani s dužnom pažnjom brinut će se o financijama našega grada, a ne kao što imamo danas slučaj, da svake godine Ured državne revizije stavlja primjedbe i daje uvjetna mišljenja zbog nenaplaćenih potraživanja Grada ili potraživanja koja su otišla u zastaru.

KRETANJE BROJA STANOVNIKA U DRNIŠKOM KRAJU PREMA POPISIMA

1948.    37382
1951.    38383
1961.    38461
1971.    35976
1981.    28162
1991.    24169
2001.    13847
2011.    11848


Izvor: Državni zavod za statistiku. Podaci za 2001. i 2011. godinu odnose se na stanovništvo popisano na području Grada Drniša te Općina Promina, Ružić i Unešić.

Osvrćući se na demografsku sliku drniškog kraja (prostor Grada Drniša, te općina Promina, Ružić i Unešić), Begonja je istaknuo da grafikon sam za sebe govori sve o demografskim kretanjima. Upravo zbog te činjenice potrebno je odmah po završetku prijevremenih izbora krenuti u bitku s vremenom na način da se prestane s odugovlačenjem realizacije nekih projekata i planova, a da se oni koji su u tijeku privedu svom kraju u dogovorenim rokovima.

Posebno je apostrofirao potrebu izrade odgovarajućih prostorno-planskih rješenja na dijelu građevinskog zemljišta koje je u vlasništvu Grada Drniša, te nakon parcelacije istog potrebu da se po prihvatljivim cijenama ponudi obiteljima za individualnu izgradnju stambenih objekata.

Uz konstataciju da Drniš i drniški kraj nisu otok i da kao takvi ne smiju biti sami sebi dovoljni, Begonja je istaknuo kako je potrebno na svim poljima više otvarati se u smislu šire i obuhvatnije suradnje, te je u tom smislu potrebno pronalaziti kanale komunikacije sa svim subjektima koji će pomoći drniškom kraju.