Prvo predstavljanje kandidata HDZ-a za prijevremene izbore za gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Drniša

Objavljeno u Novosti

U Siveriću su pred 60-ak članova i simpatizera Hrvatske demokratske zajednice Grada Drniša, održali prvo predstavljanje za prijevremene izbore kandidati za gradonačelnika Josip Begonja i zamjenik gradonačelnika Nikola Lovrić. Tom prigodom Josip Begonja (aktualni predsjednik Gradskog vijeća Grada Drniša) istaknu je što su sve članovi Kluba vijećnika HDZ-a predlagali i što se sve od strane Gradskog vijeća usvojilo u području komunalne i društvene infrastrukture, kao i u području socijalnih davanja. Posebno je istaknuo potrebu redefiniranja davanja naknada za novorođenu djecu na način da se iz proračuna Grada Drniša povećaju naknade za svako treće, četvrto…, dijete što u konačnici ne bi značilo veliko proračunsko opterećenje, a bilo bi svojevrstan doprinos demografskoj obnovi našeg kraja. Također je istaknuo potrebu povećanja proračunskih sredstava namijenjenih studentskim potporama kao i pravičniju i transparentniju dodjelu tih naknada studentima uključujući i pravo studenta polaznika prve godine studija na potporu što do sada nije bio slučaj.

Govoreći o problemima građana na području komunalne infrastrukture, Begonja je istaknuo nužnost postavljanja realnih i provedivih ciljeva u svim našim sredinama, a ne nikako slatkih obećanja koja su istina ugodna za uho, ali istovremeno neprovediva u život. Zbog toga naglasio je da će kanali komunikacije s vijećima mjesnih odbora naših naselja biti otvoreniji jer životne okolnosti traže veću međusobnu komunikaciju kako bi se i potrebe građana mogle bolje prepoznati. 

U svom obraćanju Nikola Lovrić kazao je da je na našem području nekoliko poduzetničkih zona, ali da je njihova popunjenost nedostatna i to dijelom zbog opće krize koja je prisutna u cijeloj državi, a dijelom jer je njihova komunalna opremljenost uglavnom slaba. Istakao je kako došlo vrijeme da mi sami moramo tražiti investitore, a ne čekati kad će se netko eventualno nas sjetiti i poželjeti da ovdje investira. Posebno je naglasio da skorom ulasku RH u EU moraju se organizacijski i edukacijski pripremiti i zaposlenici gradskih ureda jer će sve manje biti raspoloživih sredstava kod domaćih izvora, a sve više ćemo morati natjecat se za sredstva iz raznih Europskih fondova.